Otari

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/2084990/otari

Moeder Grand Tari springt momenteel 1.20 m
Grootmoeder heeft internationaal 1.45 gelopen.

Otari (Glasgow van ’t Merelnest x Cardento x Larino)

Merrielijn 104, fokfamilie 37

Moeder: Grand Tari (2011), Elite

EPTM

Kampioen vrijspringen competitie 4 jarige 2015

1.20m springen

Moeder van de moeder: Barari (2006), Elite, sport

EPTM 84 punten

1.40m-spr, Trevor COYLE (IRL)

Moeder van de moeder van de moeder: Tari (2000) broer Vivaldi 1.45m springen

Vader: Glasgow van ’t Merelnest: Glasgow van ’t Merelsnest is een uitzonderlijk interessant gefokte   hengst. Vader Nabab de Reve en grootvader Darco hebben zelf zeer succesvol gepresteerd.
Glasgow van ’t Merelsnest heeft een fantastische moederlijn. Zijn moeder Wendelina sprong zelf op internationaal Grand Prix niveau met Marc Van Dijk en is de volle zus van Sapphire, het succesvolle springpaard van de Amerikaanse ruiter Mclain Ward. Sapphire won maar liefst tweemaal de Olympische Gouden team medaille en schreef vele Grote Prijzen op haar naam, waaronder die van Calgary en Wellington. Wendelina bracht naast Glasgow van ’t Merelsnest nog twee volle broers die internationaal springen, Edjaz en Koblenz van ’t Merelsnest. Grootmoeder Idjaz-C bracht naast Sapphire ook de internationale springpaarden Lapino, Qarco van ’t Merelsnest en Vincenzo van ’t Merelsnest.

Offspring Cardento and Inshallah de Muze Champion at Van Eekeren Freejumping competition

Last Friday the van Eekeren free jumping competition was held..

In the class of the 3-years old Honieke (Inshallah de Muze x Peter Pan) became Champion. Honieke is bred by Peter Leenen from Lomm. Second became Helvitta (Indoctro x Quidam de Revel), bred by B. Kusters from Nederweert.

In the class of the 4-years Grand Tari (Cardento x Larino) was honorede as Champion, Grand Tari is bred by H. Arts from Merselo.

EPTM Deurne: 84 punten voor Larino-dochter

Afgelopen vrijdag vond het eindexamen plaats van de laatste merrietest in Deurne van dit jaar. Elf merries in de dressuurrichting behaalden een eindscore van 75 punten of meer. In de springrichting waren dit er zeven.
De langgelijnde schimmelmerrie Batari (v.Larino) van f/g H.J.K. Arts uit Merselo kwam via de twee-weekse test binnen. Ze heeft alles wat een springpaard nodig heeft. Ze galoppeert met veel balans en afdruk. Springen doet ze met zeer snelle reflexen en een goed voorbeengebruik. Daarbij vallen vooral haar voorzichtigheid en vermogen op. Voor reflexen en vermogen behaalde ze dan ook een 9. Voor instelling en aanleg een 8,5. Daarmee komt ze aan de prachtige eindscore van 84 punten.

 

Dam Grand Tari is currently jumping 1.20 m
Grandmother has walked 1.45 international.

Otari (Glasgow van 't Merelnest x Cardento x Larino)

Mares line 104, breeding family 37

Mother: Grand Tari (2011), Elite

EPTM

Champion loose jumping competition 4 years old 2015

1.20m jumping

Mother of the mother: Barari (2006), Elite, sport

EPTM 84 points

1.40m-spr, Trevor COYLE(IRL)

Mother of the mother of the mother: Tari (2000) brother Vivaldi 1.45m jumping

Father: Glasgow van 't Merelnest: Glasgow van 't Merelsnest is an exceptionally interesting bred stallion. Sire Nabab de Reve and grandfather Darco have performed very successfully.
Glasgow van 't Merelsnest has a fantastic dam's line. His dam Wendelina jumped at international Grand Prix level with Marc Van Dijk and is the full sister of Sapphire, the successful jumper of the American rider Mclain Ward. Sapphire won the Olympic Golden Team Medal twice and won many Grand Prix, including those of Calgary and Wellington. Besides Glasgow van 't Merelsnest, Wendelina produced two full brothers who jump internationally, Edjaz and Koblenz van 't Merelsnest. Granddam Idjaz-C produced not only Sapphire but also the international jumpers Lapino, Qarco van 't Merelsnest and Vincenzo van 't Merelsnest.

Offspring Cardento and Inshallah de Muze Champion at Van Eekeren Freejumping competition

Last Friday the van Eekeren free jumping competition was hero...

In the class of the 3-years old Honieke (Inshallah de Muze x Peter Pan) became Champion. Honieke is bred by Peter Leenen from Lomm. Second became Helvitta (Indoctro x Quidam de Revel), bred by B. Kusters from Nederweert.

In the class of the 4-years Grand Tari (Cardento x Larino) was honorede as Champion, Grand Tari is bred by H. Arts from Merselo.

EPTM Deurne: 84 points for Larino daughter

Last Friday the final exam of the last mare test of this year took place in Deurne. Eleven mares in the dressage direction achieved a final score of 75 points or more. In the jumping direction there were seven of them.
The long-lined grey mare Batari (by Larino) of f/g H.J.K. Arts from Merselo came in through the two-week test. She has everything a jumper needs. She canters with a lot of balance and power. She jumps with very fast reflexes and a good use of forelegs. Her caution and scope are particularly striking. For reflexes and scope she got a 9. For attitude and talent a 8.5. This brings her to the beautiful final score of 84 points.

 

Veilingnummer:
56
Catalogus nr:
H076
Afstamming:
Glasgow van de Merelnest x Cardento
Geboren:
05/06/2019
Pedigree:
KWPN
Kleur:
Bruinschimmel
Geslacht:
Merrie
Categorie:
Springen
BTW:
0%

Video

Pedigree

GLASGOW-W VAN HET MERELSNEST
NABAB DE REVE
QUIDAM DE REVEL
MELODIE EN FA
WENDELINA VAN 'T MERELSNEST
DARCO
IDJAZ-C
GRAND TARI
CARDENTO
CAPITOL I
B-ESTELLE
BATARI
LARINO
TARI