Selectie en aanmelden sportpaarden

De veilingselectie staat open voor jonge getalenteerde paarden.

Aanmelden voor de selectie kan via de link "uw paard aanmelden". 

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Alle paarden in de veiling dienen klinisch (één week voor de veiling) en röntgenologisch (12 maanden voorafgaande aan de veiling) onderzocht te worden en ze dienen recent goed te worden bevonden voor de sport.

Indien er voor het betreffende paard nog geen keuring is, dient deze in opdracht en op kosten van de verkoper te gebeuren, door een vrij te kiezen dierenarts.  De beoordeling van de keuring gebeurt in opdracht van ESHA door een door de veilingorganisatie aangestelde dierenarts.

 

Na publicatie in de (online) catalogus dient het inschrijvinsgeld betaald te worden en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden en de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals op:
deze pagina en op http://www.esha.horse/veilingvoorwaarden-sportpaardenterms-and-condition...

 

ESHA wil fokkers de kans geven om paarden te promoten op een professionele manier en aan te bieden aan onze nationale en internationale klanten die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle sportpaarden.

Dit alles aan een democratische all-in inschrijfprijs waardoor we de eigenaars proberen te steunen en op een eerlijke en gezonde manier de afzetmarkt van onze sportpaarden vergroten!

 

Paarden die worden ingeschreven, betalen 750€ excl. BTW als all-in inschrijfgeld.

• Indien het paard wordt verkocht aan een klant in de veiling zijn er geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper, ongeacht het bedrag.

• Indien het paard in de veiling door de eigenaar wordt teruggekocht tot een maximumbedrag van 500€ boven de afgesproken laatprijs, zijn er eveneens geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper.

• Indien het paard wordt teruggekocht boven de afgesproken laatprijs + 500€ komt er een terugkoopsom van 5% bovenop. Deze is door de terugkoper dadelijk na de veiling aan ESHA te voldoen.

 

Voor alle informatie en voorwaarden over de selectie kan u zich richten tot Dennis Swennen, bij voorkeur via email naar info@esha.horse of mobiel op 0032 496 65 13 89.

 

Selection and signing in sport horses

The selection is open to young talented horses.

You can register for the selection via the link "register your horse".

 

Registration terms and conditions

All the horses in the auction have to be examined clinically (one week before the auction) and radiographically (12 months prior to the auction) and they are to be recently approved for the sport.

After publication in the (online) catalogue, the registration fee must be paid and you are bound by the general terms and conditions and the specific seller terms.

 

ESHA wants to give breeders the opportunity to promote horses in a professional way and to offer them to our national and international customers who are looking for quality sport horses.

All this at a democratic all-in registration price, by which we try to support the owners and increase the sales market of our sport horses in an honest and healthy way!

 

Horses that are registered pay 750€ excl. VAT as all-in registration fee.

• If the horse is sold in the auction there are no additional sales costs/commissions.

• If the horse is bought back by the owner in the auction to a maximum amount of € 500 above the agreed reserve price there are also no additional sales costs/commissions.

• If the horse is bought back above the agreed upon reserve price + € 500, a 5% repurchase amount will be added. This is to be paid to ESHA by the repurchaser immediately after the auction.

  

For all information and conditions about the selection, you can turn to Dennis Swennen, preferably by email to info@esha.horse or mobile on 0032 496 65 13 89.