Elle Chacco Bogibo ☆☆

CHACCO-BLUE x CAROUSEL

Bid during: Ended: 26-30/01/2022: ESHA Kick Off Cocktail - Online auction

http://www.xrays.horse/examinations/Elle-Chacco-Bogibo

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/415041/elle-chacco-bogibo

 

 

Elle Chacco Bogibo is een dochter van niemand minder dan Chacco Blue, ze is niet drachtig voor 2022. De holsteiner moederlijn is dezelfde als Carousel (Cassini I). Elle Chacco Bogibo is een hele leuke merrie, heerlijk karakter en is zeer interessant voor zowel de fokkerij als de amateur ruitersport. Ze heeft zelf 2 mooie veulens gefokt en is ook goed en makkelijk embryo's te produceren. Elle is ook goed te rijden, heeft B dressuur en L springen gedaan - tot 1.20cm. Ze is niet gecompliceerd, actief onder het zadel en luistert naar haar ruiter. Op dit moment is ze niet drachtig maar fit en kan gereden worden.  Ze kan meteen mee naar amateur shows en haar ruiter gelukkig maken op ongeveer 1.10m niveau. Maar ze is voornamelijk gebruikt als merrie en kan in het komende seizoen ingezet worden voor de fokkerij. Elle is gezond, nooit ziek of  iets en zeer makkelijk in omgang, transport, bij de dierenarts en op shows. Kortom - zeldzame kans om een merrie rechtstreeks van Chacco Blue als troef voor de fokkerij te hebben, eventueel gecombineerd met rijden.

 

 

Elle Chacco Bogibo is a daughter by none other than Chacco Blue,  she is not pregnant for 2022. The holsteiner damline is the same as Carousel (Cassini I). Elle Chacco Bogibo is a very nice mare, lovely character and is very interesting for both breeding and amateur riding. She has bred 2 nice foals herself and is also good and easy to produce embryos. Elle is also good to ride, has done B dressage and L jumping - up to 1.20cm. She is not complicated, active under the saddle and listens to her rider. At the moment she is not pregnant but fit and in riding condition.  She can to go to amateur shows right away and make her rider happy at around 1.10m level. But she has mainly been used as  broadmare and can be used for breeding in the upcoming season. Elle is healthy, never sick or sorry and very easy to handle, transport, with the vet and at shows. In short - rare opportunity to have a mare directly by Chacco Blue as asset for breeding, combined with riding if wanted.

 

Locatie stalling/ophaling - Location stable/pick-up: Region Limburg, Belgium.

☆☆ Fokmerrie - Breeding mare:

De benaming sportpaarden geldt, voornamelijk in verband met de geschiktheid voor de sport, niet voor de categorieën fokmerries. The name sport horses, mainly in connection with suitability for sport, does not apply to the categories breeding mares.

Catalog no: M01W092
Auction order: 0
Studbook: KWPN
Gender: Mare
Color: Bay
Height: 165
Date of birth: 01-01-2009
Breeding direction: Broodmare - Not pregnant - Jumping
VAT: 0.00 %

Click here for the auction conditions

Share on

CHACCO-BLUE CHAMBERTIN CAMBRIGDE
DESIREE VII
CONTARA CONTENDER
GODAHRA II
BASSINI BOGIBO CAROUSEL CASSINI I
LOREEN IX
URFE BOGIBO MANHATTAN
FEMKE