Casacetto PS ☆

CASANOVA x LANCER III

Bied mee tijdens: 14-18/04/2021: ESHA April Cocktail

http://www.xrays.horse/examinations/Casacetto/

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/2110904/casacetto-ps

 

Casacetto is een zoon van de Hannoveraans gekeurde hengst Casanova. Moeder Lancette bracht reeds negen nakomelingen voort, waarvan er zeven (!) op internationaal niveau springen. En dat goed bloedt niet liegt, zien we verder in de moederlijn met meerdere 1.50m en 1.60m paarden. Casacetto heeft reeds concourservaring en is niet bang om naar een hoge hindernis heen te lopen. Een paard dat volgens ons voldoende bloed en ‘GO’ heeft om het ver te brengen in de sport.

Casacetto wordt verdacht op kribbebijten/luchtzuigen tijdens het eten/drinken en zal daarom als ESHA All Star zonder garantie op dit stalgebrek verkocht worden.

 

 

Casacetto is a son of the Hanoverian licensed stallion Casanova. Dam Lancette already produced nine offspring, of which seven (!) jump at international level. And that good blood does not lie, we see further on in the dam line with several 1.50m and 1.60m horses. Casacetto already has competition experience and is not afraid to jump a high fence. A horse that, in our opinion, has enough blood and 'GO' to make it far in the sport.

Casacetto is suspected of crib-biting/air-sucking while eating/drinking and will therefore be sold as an ESHA All Star without a guarantee for this stable defect.

 

Locatie stalling/ophaling - Location stable/pick-up: Limburg, Belgium.

☆ All Stars rubriek: verkoop zonder garantie - All Stars section: sale without guarantee

☆ The name sport horses, mainly in connection with suitability for sport, does not apply to the categories All Stars, breeding mares, pregnant mares and recreation. The All Stars section includes the sale without guarantee of horses without inspection or with remarks on x-rays or clinical inspection or with stable vices. - De benaming sportpaarden geldt, voornamelijk in verband met de geschiktheid voor de sport, niet voor de categorieën All Stars, fokmerries, drachtige merries en recreatie. De All Stars rubriek omvat de verkoop zonder garantie van paarden zonder keuring of met bemerkingen op x-rays of klinische inspectie of met stalgebreken.

Veiling loopt af in
Catalogus nr: L06XT119
Veilingvolgorde: 0
Studbook: Oldenburg
Geslacht: Ruin
Kleur: Bruin
Stokmaat: 168
Geboortedatum: 01-01-2016
Fokrichting: Springen - B
BTW: 21.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via

CASANOVA CADILLAC CALETTO II
KAUSA
CHANELL I CASINO BOY XX
LADY LEGENDE
LANCETTE LANCER III LANDGRAF I
INULA
GWENDI GEPARD
WEGA