Chacilla NVE Z

CHACOON BLUE x UTRILLO VAN DE HEFFINCK

Bied mee tijdens: 12-16/08/2020 ESHA FOALS 1

https://www.horsetelex.com/horses/pedigree/2128255/chacilla-nve-z

Chacilla NVE Z

Goed begonnen, is half gewonnen... Zo galoppeerde Chacilla als veulen met uitgesproken rijtypische kenmerken en veel balans het leven in . Chacilla kan het best omschreven worden als sportief, langgelijnd, hoogbenig met een bloedgemaakt hoofdje gecombineerd met nette basisgangen en laatst maar niet het minste een mensgericht karakter.

Chacilla's vader is de flitsende Chacco Blue zoon "Chacoon Blue" die op jonge leeftijd zijn uitgesproken springkwaliteiten reeds laat zien op niveau 1.55m. Via Chacco Blue - Cartoon - Domino - Winston - Almhügel III en Agram is de pedigree van Chacoon Blue van absolute prestatiegenen verzekerd. Hij imponeert met zijn enorme bascule, zijn flitsende techniek en zijn voorbeeldige rijdbaarheid.

Chacoon Blue is de springspecialist uit de moederlijn van olympisch kampioen Askan!

De vader van de moeder Elite hengst  "Utrillo vd Heffinck" stamt van dezelfde genetische lijn af dan deze van de erg begeerde Cornet Obolensky, beiden voeren ze de genen uit de combinatie Clinton x Hartbreaker. Tevens was ook Utrillo vd Heffinck actief op het hoogste niveau van het jumping circuit (spr. 1.60m).

In de moederlijn vinden we de trakehner-hengst Damaskus terug die all-round succesvol actief was. Zowel in de dressuur, jumping, maar ook samengestelde wedstrijden zoals eventing wist hij mooie resultaten te behalen.

Wij zien Chacilla graag een sportieve toekomst tegemoet gaan, die misschien later kan bijdragen binnen de fokkerij

 

Chacilla canters as a foal with pronounced riding characteristics and a lot of balance... Chacilla can best be described as sporty, long-lined, long-legged with a blood-made head combined with neat basic paces and last but not least a people-oriented character.

Chacilla's sire is the flashy Chacco Blue son "Chacoon Blue" who at a young age already shows his pronounced jumping qualities at level 1.55m. Via Chacco Blue - Cartoon - Domino - Winston - Almhügel III and Agram, Chacoon Blue's pedigree is assured of absolute performance genes. He impresses with his enormous bascule, his flashy technique and his exemplary rideability.

Chacoon Blue is the jumping specialist from the dam line of Olympic champion Askan!

The sire of the dam's Elite stallion "Utrillo vd Heffinck" descends from the same genetic line as the very popular Cornet Obolensky, they both carry the genes from the combination Clinton x Hartbreaker. Utrillo vd Heffinck was also active at the highest level of the jumping circuit (spr. 1.60m).

In the dam line we find the trakehner stallion Damaskus who was active all-round successfully. Both in dressage, jumping, but also compound competitions such as eventing he managed to achieve great results.

We would like to see Chacilla going into a sportive future, which might contribute later on in breeding.

Veiling loopt af in
Catalogus nr: K3110
Veilingvolgorde: 0
Studbook: Zangersheide
Geslacht: Merrie
Kleur: Appelschimmel
Stokmaat: 0
Geboortedatum: 20-03-2020
Fokrichting: Springen
BTW: 0.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via

CHACOON BLUE CHACCO-BLUE CHAMBERTIN
CONTARA
CINDINA CARTOON
WIDINA II
UTRILLA Z UTRILLO VAN DE HEFFINCK CLINTON
QUINTANA VAN DEN BOSRAND
DIE DAME DAMASKUS
JASMIN