Chanel ☆

FLORENCIO I x JAZZ

Bied mee tijdens: 26-30/01/2022: ESHA Kick Off Cocktail - Online auction

http://www.xrays.horse/examinations/Chanel

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/228929/chanel

Chanel is een knappe, lieve, aanhankelijke merrie in de omgang. Ze houdt van aandacht. Ze is dressuurmatig op L niveau gereden. Ze is makkelijk te rijden, beweegt met een fijne, vlakke & rustige gang waardoor ze makkelijk te zitten is voor veel ruiters. Ze is een geweldig vrijetijdspaard. Ook ideaal voor de beginners aangezien ze cool & nuchter in haar hoofd is. Chanel is simpel nageeflijk te rijden, niet sterk, heet, rillerig, kijkerig of wat dan ook. Iedere ruiter rijd ermee weg. Chanel springt daarnaast braaf een parcours van 1.00m rond. (zie video). Braaf op vreemd terrein & buitenrit. Ze kan ook makkelijk alleen op pad. Nergens van onder de indruk. 

Chanel is ook zeer interessant als fokmerrie. In verleden heeft ze 3 mooie veulens op de wereld gezet. Chanel beschikt over het D-OC predicaat en is STER merrie. Ze heeft geen (stal) gebreken en recent klinisch goedgekeurd. 

Dit paard wordt in de categorie ESHA All Star verkocht zonder garantie op de röntgenologische gezondheidstoestand, aangezien er geen recent x-ray rapport of recente set x-rays voorhanden is. Op deze onderdelen wordt dit paard dan ook zonder garantie verkocht. 

 

Chanel is a handsome, sweet, affectionate mare. She loves attention. She has been ridden dressage at L level. She is easy to ride, moves with a nice, flat & calm gait which makes her easy to sit in for many riders. She is a great leisure horse. Also ideal for beginners as she is cool & level-headed. Chanel is easy to ride in line, not strong, hot, spooky or anything else. Every rider can ride her. Chanel also jumps a 1.00m class very well. (See video). Well behaved on strange terrain and on trail rides. She can easily go out on her own. Not impressed by anything. 

Chanel is also very interesting as a broodmare. In the past, she gave birth to 3 beautiful foals. Chanel has the D-OC predicate and is STER mare. She has no (stable) defects and recently passed a clinical examination. 

This horse will be sold in the ESHA All Star category with no guarantee of x-ray health, as there is no recent x-ray report or recent set of x-rays available. On these parts, this horse is therefore sold without guarantee. 

 

Locatie stalling/ophaling - Location stable/pick-up: Region Overijssel, Netherlands.

☆  All Stars rubriek: verkoop zonder garantie - All Stars section: sale without guarantee

☆ The name sport horses, mainly in connection with suitability for sport, does not apply to the categories All Stars, breeding mares, pregnant mares and recreation. The All Stars section includes the sale without guarantee of horses without inspection or with remarks on x-rays or clinical inspection or with stable vices. - De benaming sportpaarden geldt, voornamelijk in verband met de geschiktheid voor de sport, niet voor de categorieën All Stars, fokmerries, drachtige merries en recreatie. De All Stars rubriek omvat de verkoop zonder garantie van paarden zonder keuring of met bemerkingen op x-rays of klinische inspectie of met stalgebreken.

Veiling start in

Catalogus nr: M01XR
Veilingvolgorde: 0
Studbook: KWPN
Geslacht: Merrie
Kleur: Bruin
Stokmaat: 166
Geboortedatum: 30-03-2007
Fokrichting: Springen en Dressuur
BTW: 0.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via

FLORENCIO I FLORESTAN I FIDELIO
RAUTE H
WALESSA WELTMEYER
PIRELLI
VIVALDI JAZZ COCKTAIL
CHARMANTE
LOULOU WELLINGTON
HUSANNE