Coffee is een lieve, nuchtere, correct gebouwde merrie van 1.46. De laatste jaren is ze gebruikt als fokmerrie maar kan ook recreatief gereden worden.

 

 

Coffee is a sweet, sober, correctly built mare of 1.46. The last few years she has been used as a broodmare but can also be ridden recreationally.

 

 

Locatie stalling/ophaling - Location stable/pick-up: Region Overijssel, Netherlands.

☆  All Stars rubriek: verkoop zonder garantie - All Stars section: sale without guarantee

☆ The name sport horses, mainly in connection with suitability for sport, does not apply to the categories All Stars, breeding mares, pregnant mares and recreation. The All Stars section includes the sale without guarantee of horses without inspection or with remarks on x-rays or clinical inspection or with stable vices. - De benaming sportpaarden geldt, voornamelijk in verband met de geschiktheid voor de sport, niet voor de categorieën All Stars, fokmerries, drachtige merries en recreatie. De All Stars rubriek omvat de verkoop zonder garantie van paarden zonder keuring of met bemerkingen op x-rays of klinische inspectie of met stalgebreken.

Veiling start in

Catalogus nr: M01A
Veilingvolgorde: 0
Studbook: Andere
Geslacht: Merrie
Kleur: --
Stokmaat: 146
Geboortedatum: 18-09-2013
Fokrichting: Recreatie
BTW: 0.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via