Mandela ☆

FRANKLIN x EASY GAME

Bied mee tijdens: 26-30/01/2022: ESHA Kick Off Cocktail - Online auction

http://www.xrays.horse/examinations/Mandela

https://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/2098475/mandela

 

Mandela is een paard waar men hoge verwachtingen van had. Hij kan enorm goed lopen. Komt uit een mooie lijn met vele sport paarden. Hij is op de hengsten keuring geweest en aangewezen als hengst maar toch was hij te veel hengst en is daardoor gecastreerd. Zijn hormonen namen de overhand. Hij is inmiddels gewend om zelfs met een maatje samen te staan en dan maakt dat niet uit of het een merrie of ruin is. Mandela heeft behoefte aan afwisseling. Hij is zowat bomproof te noemen in het bos. Goed verkeersmak en bij enige " kijkerigheid" met een klopje in de hals te overtuigen en hij zal het voor je doen. We hebben hem terug moeten leren te ontspannen onder de man. Niet 5 stappen vooruit te denken maar 1 stap terug uit te denken.  Hij is braaf te rijden op vreemde locatie. Braaf in de buitenbak langs doorgaande weg met veel landbouw verkeer. Makkelijk op transport. Lief in omgang en de clown van de stal. Hij past bij een ruiter welke vriendelijk maar consequent, door middel van herhalen leert hij wat de bedoeling is. Niet straffen, niet discussiëren, gewoon domweg herhalen.  Fijn loslaten, met een lange teugel belonen en vertrouwen geven. Hij loopt nu een nette L proef. In de longe maakt hij graag een spring, onder de man heeft hij daar geen ervaring, buiten enkele drafbalkjes. Mandela is goed bekend met werken aan de dubbele longe. Buiten rijden geniet hij van, rustig galopperen met de oortjes na voren. Hij doet echt zijn best voor je en geeft ook echt wel een fijn gevoel onder het zadel. Gewoon luchtig met hem omgaan, geen bombarie maken. Het is een heel lief gevoelspaard. Maar niet voor elke ruiter geschikt. Daardoor word hij in de categorie All Star verkocht. Mandela heeft deelgenomen aan de KWPN hengsten en hier heeft hij ook het DNA-predicaat D-OC ontvangen.

Dit paard wordt in de categorie ESHA All Star verkocht, wegens het gedraag tijdens rijden. Op dit onderdeel wordt het paard dan ook zonder garantie verkocht, zie tekst.

 

Mandela is a horse with high expectations. He can run very well. He comes from a nice line with many sport horses. He went to the stallion approval and was declared a stallion, but he was too much of a stallion and was therefore castrated. His hormones took over. He is now used to stand together with a buddy, whether it is a mare or a gelding. Mandela needs variation. He is almost bombproof in the woods. He is well-trained in traffic and when he is a bit "scary" you can convince him with a pat on the neck and he will do it for you. We had to teach him to relax again under saddle. Not to think 5 steps ahead but 1 step back.  He is well behaved to be ridden in strange places. Well behaved in the outside arena along a through road with a lot of agricultural traffic. Easy on transport. Sweet to handle and the clown of the barn. He will suit a rider who is kind but consistent, by repeating things he learns what is meant. No punishments, no discussion, just repeat.  Letting go, rewarding with a long rein and giving confidence. He is doing a nice L test now. In the lunge he likes to jump, under the saddle he has no experience with that, apart from some trot poles. Mandela is familiar with working on the double lunge. He enjoys hacking out, quiet galop, with his ears forward. He really does his best for you and gives you a nice feeling under saddle. Just treat him with ease, don't make a fuss. He is a very sweet sensitive horse. But not suitable for every rider. That is why he is sold in the All Star category. Mandela participated in the KWPN Stallion Selection and here he also received the DNA predicate D-OC.

This horse is sold in the ESHA All Star category, due to its behaviour while riding. On this part the horse is sold without guarantee, see text.

 

Link to film of KWPN Stallion Aproval, 2nd showing: https://kwpn.tv/watch/10170

 

Locatie stalling/ophaling - Location stable/pick-up: Region Noord-Brabant, Netherlands.

☆  All Stars rubriek: verkoop zonder garantie - All Stars section: sale without guarantee

☆ The name sport horses, mainly in connection with suitability for sport, does not apply to the categories All Stars, breeding mares, pregnant mares and recreation. The All Stars section includes the sale without guarantee of horses without inspection or with remarks on x-rays or clinical inspection or with stable vices. - De benaming sportpaarden geldt, voornamelijk in verband met de geschiktheid voor de sport, niet voor de categorieën All Stars, fokmerries, drachtige merries en recreatie. De All Stars rubriek omvat de verkoop zonder garantie van paarden zonder keuring of met bemerkingen op x-rays of klinische inspectie of met stalgebreken.

Veiling start in

Catalogus nr: M01XP
Veilingvolgorde: 0
Studbook: KWPN
Geslacht: Ruin
Kleur: Donker bruin
Stokmaat: 172
Geboortedatum: 01-01-2017
Fokrichting: Dressuur - B
BTW: 0.00 %

Klik hier voor de veilingvoorwaarden

Deel via

FRANKLIN AMPERE ROSSEAU
LARIVOLA
WARKLE M FERRO
SPARKLE M
HAULA EASY GAME GRIBALDI
EVITA XII
KLADUALA MICHELANGELO
LADUALA